• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Św. Bartłomieja Apostoła
  w Zbyszycach

  • Msze św. porządek zwykły

   19.00 (zima 18.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   w lecie - 8.00, 11.00, 17.00
   w zimie - 8.00, 11.00

  • Odpust parafialny

   niedziela przed lub po 24 sierpnia oraz druga sobota maja

 • Terytorium parafii:

  Zbyszyce, Kurów (część), Sienna (część).

  Historia kościoła

  Kościół został ufundowany przez Bartłomieja Kępińskiego herbu Niesobia. Obecna świątynia została zbudowana na pocz. XV w. Konsekrował ją kard. Zbigniew Oleśnicki w 1447 r. Częściowo zniszczona i odbudowana po pożarze w 2003 r. Posiada w swojej strukturze wiele cech gotyckich, zbudowana z kamienia, otynkowana, jednonawo- wa, od zachodu kwadratowa wieża, mieszcząca w przyziemiu przedsionek. W prezbiterium znaj- duje się sklepienie gotyckie, krzyżowo-żebrowe, na kamiennych zwornikach i wspornikach kartu- sze herbowe fundatorów kościoła. Dodatkowo na wsporniku rzeźbiarska głowa i pies. Na zewnątrz kościół oszkarpowany. Trzy portale gotyckie prostokątne, w obramieniu kamiennym z motywami herbowymi. Ołtarz główny z ok. XVIII w., w polu środkowym obraz Ukrzyżowania. Dwa ołtarze rokokowe z II poł. XVIII w., chrzcielnica kamienna z XVIII w., na podstawie gotyckiej z XV w. Renesansowe malowidło w tzw. lunecie sklepienia, z przedstawieniami św. Świerada z Tropia wg miedziorytu niderlandzkiego artysty Jana Sadelera.

 • Duszpasterze

  • Ks. Władysław Pelczar CSSp

   Proboszcz
   w parafii od 2018-09-01

  • O. Jan Popa CSSp

   proboszcz
   data święceń 1983-02-02
   w parafii od 2006-09-01

  • O. Mirosław Depka CSSp

   pomoc duszpasterska
   data święceń 1999-06-06
   w parafii od 2016-09-01

 • Dane adresowe parafii

  33-318 Gródek n. Dunajcem, Zbyszyce 29